La pell d'Amèrica

LA PELL DEL MÒN té diverses fases: la primera va consistir a documentar i contextualizar les peces amb entrevistes, i enregistrar un audiovisual. Les fases següents es concreten en quatre exposicions monogràfiques que es podran veure al MAP.
La 1º: "La pell d'Àsia", (06/07/2009)
La 2º: "La pell d'Amèrica" (à partir del 17/12/2009 fins el 01/03/2010)
La 3º: "La pell de l'Àfrica" (......)
La 4º: "La pell d'Europa" (......)

MAC Museu de l'Art de la Pell. Collecció A. Colomer Munmany
c/ Bisbe de l'Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic

No hay comentarios:

Publicar un comentario