FINS QUAN!

25n dia internacional contra la VIOLENCIA vers les DONES


La campanya que aquest any proposa l'Ajuntament de Granollers per commemorar el Dia Internacional contre la Violencia vers les Dones té per objectiu fer visisble la violència que encara avui pateixen les dones arreu del món pel fet de ser-ho i reivindicar-ne la eradicació.
ELLES DIRIGEIXEN

III cicle de Cinefòrum. Tardor 2010

Projecció de pel.lícules dirigides per dones, que ofreixen una mirada i una temàtica que reflexiona sobre la situació de les dones al mon. Les pel.lícules d''aquest tercer any de cicle ens proposen, a més, la vinculació de les dones amb la salut, en concret la manera conom les dones afronten una malaltia greu.

Modera el cinefòrum Rosa Maria Palencia, doctora en Comunicació Audiovisula, professora de cinema a la UAB i especialista en cinema de dones.

Totes les sessions són a les 19 hores, a la Biblioteca Roca Unmbert